เดอะวอร์ม รีแฮบ บำบัดยาเสพติด ครอบครัวบำบัด

เหตุใดครอบครัวบำบัดจึงเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการบำบัดยาเสพติด

หากครอบครัวใดมีสมาชิกในครอบครัวที่ติดยาเสพติด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวย่อมต้องเผชิญความทุกข์ใจไปด้วยไม่มากก็น้อย  บางครอบครัวถึงขั้นเกิดการบาดหมาง ไม่ไว้วางใจ และหมางเมินต่อกัน  แนวทางครอบครัวบำบัด จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับทั้งครอบครัวควบคุ่ไปกับการบำบัดยาเสพติดให้กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดไปพร้อม ๆ กัน   ทั้งนี้งานวิจัยจากหลากหลายแหล่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากสมาชิกทุกคนในครอบครัวพร้อมใจให้ความร่วมมือในกระบวนการบำบัดยาเสพติด จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถดำรงชีวิตโดยไม่พึ่งพายาเสพติดได้ในระยะยาว

ภาวะเสพติดเป็นโรคของครอบครัว

การเรียกภาวะเสพติดว่าเป็นโรคของครอบครัวดูจะไม่ผิดนัก ทั้งนี้ไม่ได้หมายความจะกล่าวโทษว่าครอบครัวมีส่วนทำให้สมาชิกในบ้านติดยาเสพติด  แต่หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากการติดยาเสพติดร่วมด้วย เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวย่อมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเมื่ออาการติดยาเสพติดรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความทุกข์ใจและความวุ่นวายก็มักจะทวีคูณมากขึ้นตาม จนในที่สุดทั้งครอบครัวอาจเกิดอาการสิ้นหวังจากปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมารุมเร้า เช่น

 • ปัญหาสุขภาพจิต
 • ปัญหาด้านการเงิน
 • ปัญหาด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ
 • ปัญหาความรุนแรง

ดังนั้นสมาชิกทั้งครอบครัวจึงต้องการการเยียวยาด้วยเช่นกัน รวมถึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อภาวะของโรค และมีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดยาเสพติดด้วย  เพื่อความยั่งยืนในการบำบัด หลังจากที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดรอยร้าวและความไว้วางใจต่อกันได้ถูกทำลายลงไปแล้ว 

ครอบครัวบำบัดเป็นหัวใจของการบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้สนับสนุนว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผลการบำบัดยาเสพติดประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดยาเสพติด แพทย์และนักจิตบำบัดจึงจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และวางแผนร่วมกับทางครอบครัวด้วย  กระบวนการให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เรียนรู้บทบาทในการสนับสนุนผู้ที่เข้ารับการบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น

 • เข้าใจภาวะการเสพติดว่าเป็นโรคเรื้องรังชนิดหนึ่ง
 • เข้าใจกระบวนการบำบัดยาเสพติด
 • สมาชิกในครอบครัวจะดูแลสุขภาพกายและใจของตนอย่างไร
 • สมาชิกในครอบครัวจะสนับสนุนผู้เข้ารับการบำบัดอย่างไร
 • สมาชิกในครอบครัวจะประสานรอยร้าวและสร้างความไว้วางใจขึ้นมาอีกครั้งอย่างไร
 • สมาชิกในครอบครัวจะสร้างขอบเขตและอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพอย่างไร
 • สมาชิกในครอบครัวจะสื่อสารกันอย่างไร 

ประโยชน์ของครอบครัวบำบัด

การส่วนร่วมของครอบครัวในการกำหนดเป้าหมายการบำบัดยาเสพติดร่วมกัน มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการบำบัดยาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละครอบครัวด้วย  แนวทางครอบครัวบำบัดมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น

ลดความเสี่ยงในการกลับไปใช้ซ้ำ

ผู้เข้ารับการบำบัดที่มีกลไกสนับสนุนจากครอบครัว จะมีความเสี่ยงต่ำในการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ  เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ ปัจจัยกระตุ้น วิธีการรับมือ และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการบำบัด แรงสนับสนุนจากครอบครัวจะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้สึกปลอดภัย มีที่พึ่ง และกล้าเปิดใจเมื่อเผชิญปัญหาที่อาจกระตุ้นให้กลับไปใช้ยาซ้ำ  นำไปสู่การร่วมมือกันหาทางรับมือกับปัญหา

มีความรู้เกี่ยวกับโรคสองติดยาและกระบวนการบำบัดยาเสพติด

สถานบำบัดยาเสพติดหลายแห่ง เช่น เดอะวอร์ม รีแฮบ (The Warmth Rehab) มีแนวทางการรักษาที่เน้นให้ความสำคัญกับครอบครัวบำบัด  เนื่องจากผู้คนในสังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับภาวะการเสพติด  ทั้งนี้ครอบครัวจะได้เรียนรู้ว่าการเสพติดคือโรคทางสมองชนิดหนึ่ง อะไรคือสาเหตุของการเสพติด ปัจจัยกระตุ้น และบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวจะได้เรียนรู้เรื่องการเยียวยาจิตใจทั้งของตัวเอง และของผู้เข้ารับการบำบัด

สร้างความหวังและกำลังใจ

เมื่อครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้สึกอุ่นใจ และรับรู้ได้ถึงความรักและแรงสนับสนุนจากคนรอบตัว สิ่งนี้จะทำให้เขามีกำลังใจและมีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด แม้จะเจอปัจจัยกระตุ้นจากภายนอก และเมื่อทั้งครอบครัวได้เรียนรู้บทบาทในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะมีส่วนเสริมพลังใจให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้สึกว่าเขามีความหวัง 

เยียวยาความสัมพันธ์ของครอบครัว

ครอบครัวบำบัดเป็นหนึ่งในกระบวนการบำบัดที่ไม่ควรถูกมองข้าม เนื่องจากมันส่งผลดีเป็นอย่างมากในการเยียวยาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ช่วยประสานรอยร้าวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเกิดจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เช่น การโกหก ขโมยของ นำไปสู่ภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ ทั้งความเสียใจ ความโกรธ ความเครียด การเสียความรู้สึก หทดศรัทธา และหมดความไว้เนื้อเชื่อใจ  กระบวนการครอบครัวบำบัดจะค่อยๆช่วยประสารรอบร้าว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถเดินอยู่บนเส้นทางการใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดได้ในระยะยาว 

โปรแกรมเลิกเหล้า เลิกยา ที่เน้นแนวทางครอบครัวบำบัด

ทั้งนี้ไม่ใช่สถานบำบัดยาเสพติดทั้งหมดที่จะคำนึงถึงแนวทางครอบครัวบำบัด หรือมีโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่เข้มข้นโดยเฉพาะ  หากคุณกำลังมองหาสถานบำบัดยาเสพติดเอกชน คุณควรจะคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย เช่น

 • มีการจัดกระบวนการให้ความรู้กับครอบครัวไหม อย่างไร
 • ในระหว่างกระบวนการบำบัด มีการให้คำปรึกษาครอบครัวด้วยไหม
 • โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมไหม
 • ครอบครัวสามารถติดต่อ และเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้สะดวกหรือไม่ 

เดอะวอร์ม รีแฮบ เป็นสถานฟื้นฟูที่ก่อตั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย และมีกระบวนการบำบัด รวมถึงโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่ใกล้ชิดและเข้มข้น ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  ที่นี่ผู้เข้ารับการบำบัดจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยผลักดันให้สามารถยอมรับตัวเอง และรู้สึกอุ่นใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวในใจทั้งหมด โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตีตรา  

หากคุณหรือคนที่คุณรักต้องการคำปรึกษาและการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองติดยา เดอะวอร์ม รีแฮบ พร้อมให้คำปรึกษา และประคับประคองให้คุณเลิกยาได้สำเร็จ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save