เหตุใดคุณจึงควรเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

เหตุใดคุณจึงควรเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

เมื่อยาเสพติดเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตและคนรอบตัวของคุณ  การตัดสินใจเข้ารับการบำบัดกับสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากสถานบำบัดที่ได้มาตฐานจะมีโปรแกรมการบำบัด และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและถอนพิษยาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อคอยประคับประคองให้คุณเลิกยาเสพติดได้อย่างราบรื่น ยั่งยืน และไม่ทุกข์ทรมาน

ในทางการแพทย์แล้ว ภาวะติดยาเสพติดคือโรคเรื้องรังชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่สามารถจัดการได้ หากมีปัจจัยและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม การหยุดใช้ยาเสพติดเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยแต่ไม่ใช่ทั้งหมด  การเข้ารับการบำบัดกับสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด และมีประโยชน์มากมาย เช่น

ได้ออกห่างจากวงจรการใช้ยาเสพติด

หนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายการหยุดใช้ยาเสพติดได้ คือการนำตัวเองให้ออกห่างจากสิ่งแวดล้อมและวงจรการใช้ยาเสพติด ทว่าการหักดิบหรือหยุดใช้ยาเองอย่างกระทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนพิษ (หรืออาการลงแดง) ซึ่งอาจมีอาการรุนแรง และมีอันตรายส่งผลเสียรุนแรงต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

สถานบำบัดยาเสพติดที่ได้มาตรฐานจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอนพิษยาเสพติดโดยเฉพาะ คอยดูแลขั้นตอนกระบวนการดีท็อกซ์อย่างใกล้ชิด แพทย์อาจใช้ยาเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านอาการถอนพิษได้อย่างราบรื่นและปราศจากความทรมาน คุณสามารถอุ่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ปลอดภัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้กระบวนการบำบัดอย่างแท้จริงจะเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการถอนพิษ 

มีสมาธิจดจ่อกับกระบวนบำบัด

สิ่งแวดล้อมของสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดจะช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับประบวนการบำบัดที่เข้มข้น  เมื่อคุณเข้ารับการบำบัด คุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และห่างไกลจากปัจจัยยั่วยุต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้คุณอยากใช้ยาเสพติดอยู่เรื่อย ๆ  รวมถึงผู้คนรอบข้างบางกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้ คนเหล่านี้อาจมีผลบั่นทอนกำลังใจในการเลิกยาเสพติดของคุณ  นอกจากนี้การเอาตัวเองออกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบ ผ่อนคลาย ปลอดภัย ยังช่วยดึงตัวคุณออกจากความเครียดในชีวิตประจำวัน อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการใช้ยาเสพติด

ลงลึกถึงต้นตอของปัญหาอันเป็นสาเหตุของการใช้ยาเสพติด

เนื่องจากมีสาเหตุมากมายที่เชื่อมโยงกับการติดยาเสพติด การรับการการบำบัดกับสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมแพทย์และนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาอันเป็นสาเหตุที่ทำไปสู่การใช้ยาเสพติด เช่น มันเกิดจากความเครียดใช่หรือไม่  หรือเกิดจากความเจ็บปวดภายในใจที่มาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีต  หรืออาจเกิดจากความเจ็บปวดทางกาย การทำความเข้าใจถึงจากเหง้าของปัญหา จะนำไปสู่กระบวนวางแผนเพื่อคลายปมปัญหาภายในใจได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ  แพทย์และนักจิตบำบัดประจำสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และทักษะในการค้นหาต้นตอของปมภายในใจ 

มีโอกาสได้เรียนรู้ในการปรับนิสัยและสร้างพฤติกรรมใหม่ 

ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะมีประวัติและพฤติกรรมที่ขาดวินัย อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการดูแลสุขภาวะของตนเอง  ทั้งนี้ เป้าเหมายสำคัญในการเข้ารับการบำบัดคือผู้เข้ารับการบำบัดสามารถหันหลังให้ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  แพทย์ประจำสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดจะออกแบบกลไกการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดเพื่อให้พวกเขาสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นที่สุด ทีมแพทย์และนักจิตบำบัดจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการปรับพฤติกรรม เสริมแรงจูงใจ กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้เข้ากับการบำบัดครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์กับครอบครัว ผู้คนรอบข้าง และอาชีพการงาน   

มีเพื่อนร่วมทาง

การจะเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนั้น เปรียบเสมือนการเดินทางระยะยาว ที่ผู้เข้ารับการบำบัดจำเป็นจะต้องมีกลไลสนับสนุน และมีเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจกัน  การมีกลุ่มเพื่อนที่คอยสนับสนุนดูแลและเข้าใจปัญหา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าจะช่วยให้เส้นทางการบำบัดยั่งยืนกว่าในระยะยาว  สถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดเอกชน โดยเฉพาะที่เดอะวอร์ม รีแฮบ มีกระบวนการบำบัดทั้งแบบส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนการรักษา โดยที่ยังรักษาความเป็นส่วนตัวอยู่  การบำบัดแบบกลุ่มเล็ก จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการก้าวข้าวปัญหา มุมมอง และวิธีการใหม่ๆ จากเพื่อน  ทั้งยังช่วยให้ไม่รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนต่อสู้เพียงคนเดียวตามลำพัง 

ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใกล้ชิดแพทย์

ผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัวจะสามารถอุ่นใจได้ เนื่องจากสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้มาตรฐาน จะมีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีโปรแกรมการถอนพิษโดยแพทย์ที่ปลอดภัย  การเลิกยาเสพติดอย่างกระทันหันหลังจากที่เคยใช้มาเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะถอนพิษ (Withdrawal) ซึ่งจะส่งผลอย่างเห็นได้ชัดทางร่างกาย เช่น มีอาการปวดเมื่อย มีไข้ ตัวสั่น ตึงเครียด ชัก คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง  การมีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถผ่านกระบวนการการถอนพิษได้อย่างราบรื่นและไม่ทรมาน 

ช่วยรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว

งานวิจัยระบุว่า ความเสี่ยงในการหย่าร้างระหว่างสามีและภรรยามีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าปกติ 3 เท่าหากฝ่ายหนึ่งดื่มหนัก ในขณะที่อีกฝ่ายดื่มไม่หนัก เมื่อเปรีบเทียบกับคู่สมรสที่ดื่มไม่หนักทั้งคู่   ไม่ว่าจะเป็นการติดสุราหรือยาเสพติดล้วนแล้วแต่เป็นภัยต่อความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ในหลายกรณีที่ชีวิตและความสัมพันธ์ของครอบครัวได้รับผลกระทบจากความรู้สึกโกรธ เกลียด ถูกทรยศ สูญเสียความไว้วางใจ อันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมด้านลบของผู้ติดสารเสพติด  การเข้ารับการบำบัดเป็นอีกหนทางที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่ให้ร้าวฉานไปมากกว่าเดิม 

การเข้ารับการบำบัดนอกจากจะช่วยให้กระบวนบำบัดของคุณราบรื่นและดูง่ายขึ้น มันยังช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับคุณ  ทั้งนี้ การเข้ารับการบำบัดยังไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะกระบวนการเลิกยาเสพติดถือเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องฝึกฝนไปตลอดชีวิต และในระหว่างผู้เข้ารับการบำบัดอาจจะต้องเจอความท้าทายจากสิ่งกระตุ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลา   สถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างกลไลสนับสนุน และประคับประคองผู้เข้ารับการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตที่ปราศจากสารเสพติดในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save