ถอนพิษยาเสพติดกับแพทย์เฉพาะทาง

ดีท็อกซ์อย่างปลอดภัย อุ่นใจในมือแพทย์

การดีท็อกซ์ การถอนพิษ หรือการล้างพิษ ไม่ใช่การสวนล้างลำไล้ แต่เป็นกระบวนการทางการแพทย์ในการขจัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด ถือเป็นการบำบัดอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดอยู่ในภาวะปกติ และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยผู้เข้ารับการบำบัดต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ  กระบวนการถอนพิษยาจะขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การถอนพิษยาเสพติดสำคัญอย่างไร

ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดจะมีความต้องการสารนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีอาการถอนยาหากขาดยา อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสารเสพติดไปออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งส่งผลให้การทำงานของสมองบกพร่อง กล่าวคือตัวยาจะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดพามีน ทำให้เกิดความสุข เมื่อถูกกระตุ้นบ่อยๆ สมองจึงปรับตัวด้วยการลดการหลั่งสารโดพามีนตามธรรมชาติลง ส่งผลให้ผู้เสพยาต้องแสวงหายามาใช้ซ้ำ เมื่อสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ถูกทำลายลง จึงทำให้ผู้ใช้ยาเสพติดมักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ควบคุมตนเองไม่ได้ ก้าวร้าว หงุดหงิด ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและหน้าที่การงาน 

อย่างไรก็ดี ทางการแพทย์เชื่อว่าสมองที่ถูกทำลายไปแล้วนั้น อาจจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่มีความเป็นไปได้สูงที่สมองจะฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นผู้ที่มีภาวะสมองติดยาจึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี  

เดอะวอร์ม รีแฮบ มีการใช้ยาช่วยในการบำบัดไหม

การถอนพิษยาเสพติดโดยการใช้ยาช่วย ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะถอนพิษที่อาจสร้างความทรมานให้กับร่างกาย และเพื่อป้องกันการชัก โดยตัวยานั้นจะทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ  แพทย์ของเราเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอนพิษโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติด มากกว่า 18 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง เมื่อคุณเข้ารับการบำบัด แพทย์พยาบาล และนักจิตบำบัด จะคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิด คุณจึงมั่นใจได้ว่า คุณจะอบอุ่น ปลอดภัย และผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้กระบวนการถอนพิษจะดำเนินการโดยโดยบ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด ของ ดร.นพ. กนก อุตวิชัย ผู้ก่อตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เดอะเวอร์ม รีแฮบ

หลังจากถอนพิษยาเสพติดแล้ว จะเลิกยาได้ทันทีหรือไม่

การถอนพิษยาเสพติดเป็นเพียงกระบวนการช่วยบรรเทาอาการทางกาย แต่เนื่องจากภาวะเสพติดของมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องอีก เช่น พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ และสังคม การถอนพิษสารเสพติดเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของเดอะวอร์ม รีแฮบ จึงถูกออกแบบอย่างครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นักจิตวิทยาของเราจะช่วยปรับพฤกรรมติกรรมและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิต ควบคู่ไปกับการบำบัดยาเสพติด กระบวนการจิตบำบัดในระยะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการบำบัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เรียนรู้ที่จะปรับความคิด สามารถรับมือกับความเครียด ความกดดัน และหาทางออกให้ตัวเองได้

ทางเลือกในการบำบัดยาเสพติด ของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

โปรแกรมแบบอยู่ประจำ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะติดยาค่อนข้างหนัก คุณจะใช้เวลาในสถานบำบัดและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักของเราร่มรื่น สงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและแมกไม้ สะดวกสบายเทียบเท่ารีสอร์ทชั้นนำ ช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการบำบัดที่เข้มข้น เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือนโยบายรักษาความลับของผู้เข้ารับการบำบัดอย่างเคร่งครัด

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรแกรมแบบผู้ป่วยนอก

มีความเข้มข้นน้อยกว่าโปรแกรมแบบอยู่ประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดยา และมีอาการที่ยังไม่รุนแรงมากนัก หรือผู้ที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้ารับบริการแบบอยู่ประจำ ข้อดีของโปรแกรมบำบัดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกคือ ผู้เข้ารับการบำบัดยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัว ไปทำงานได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องจัดสรรเวลามาพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การดูแลหลังการบำบัด

ดูแลใส่ใจตลอดเส้นทางการบำบัด สนับสนุนบริบทชีวิตใหม่ไร้ยาเสพติด

การกลับไปเสพติดซ้ำ เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการบำบัด หากจิตใจของคุณไม่เข้มแข็งพอ ที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ ทีมงานของเราจะคอยโทรศัพท์ติดตามสอบถามความก้าวหน้าของคุณ เราพร้อมสนับสนุนหากคุณมีปัญหาระหว่างเส้นทาง เพราะเราให้ความสำคัญกับวิถีการดำรงชีวิตใหม่ที่ปลอดสารเสพติดไปตลอดชีวิต

เริ่มต้นรับการบำบัดอย่างปลอดภัย วันนี้

เราเข้าใจอาการเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างดี ที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการการรักษาที่มีคุณภาพจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ คุณจะรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจตลอดกระบวนการรักษา

ปรึกษาแพทย์