แนวทางการบำบัดแบบองค์รวม

มิติใหม่ของการบำบัดฟื้นผู้สมรรถภาพผู้ติดสุราและยาเสพติด

ผู้ที่ติดยาเสพติดหลายรายมักพบปัญหาโรคร่วม กล่าวคือมีภาวะเสพติดร่วมกับปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นตัวกระตุ้นเสริมแรงซึ่งกันและกัน กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเดอะวอร์ม รีแฮบ ใช้แนวทางการบำบัดแบบองค์รวม ที่มุ่งสร้างสมดุลให้กับชีวิต ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปมปัญหาภายในใจที่เป็นสาเหตุของการใช้ยาเสพติด นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะปรับความคิดและพฤติกรรม  โปรแกรมการบำบัดของเราถูกออกแบบให้เหมาะสมและปรับให้ตรงกับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ แผนการบำบัดของคุณจะถูกปรับเป็นระยะให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ

3 องค์ประกอบสำคัญสำหรับแนวทางการรักษาแบบองค์รวม

จิตบำบัด

เป็นการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจ โดยเฉพาะปมปัญหาภายในใจ โดยการพูดคุยกับนักจิตวิทยาคลีนิค เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง นำไปสู่การปรับทัศนคติและพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ ที่เดอะวอร์ม รีแฮบ เราใช้กระบวนการจิตบำบัดที่หลากหลาย เช่น

 • การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy หรือ CBT): ผสมผสานระหว่างเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรมเข้าด้วยกัน
 • การบำบัดพฤติกรรมวิภาษ (Dialectical behavior therapy หรือ DBT): ออกแบบเพื่อช่วยให้เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่มีประโยชน์ ช่วยควบคุมอารมณ์และความคิด เช่น การติดสารเสพติด
 • จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) ทำงานเกี่ยวกับบาดแผลทางใจ หรือความทรงจำที่เจ็บปวด
 • ชุมชนบำบัด (Therapeutic community หรือ T.C.) เป็นรูปแบบของการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ออกแบบให้ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการถอนพิษยาแล้วได้อยู่ร่วมกันเหมือนการดำรงชีวิตในสังคมโดยไม่ใช้ยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม เสริมสร้างความมั่นใจ สร้างอุปนิสัยใหม่จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ
 • จิตบำบัดด้วยสติ (Mindfulness) เป็นแนวทางการบำบัดที่เน้นการใส่ใจกับปัจจุบัน ทำให้เกิดการตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์ และความคิดของตนเอง

สุขภาวะแบบองค์รวม

เป็นการผสมผสานศาสตร์การดูแลร่างกายและจิตใจ โดยออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ผ่อนคลายความเครียด มีความสนุกสนาน และได้ค้นพบตัวตนแบบใหม่ของตัวเอง เช่น

 • การออกกำลังหลากหลายรูปแบบ เช่น มวยไทย ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะ
 • การแพทย์แผนไทย เช่น การนวด  การประคบ
 • การฝึกสติ เช่น นั่งสมาธิ การเดิน การวิ่ง

ประสบการณ์น่าจดจำ และบรรยากาศที่สงบผ่อนคลาย

เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัว จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัด เราจึงออกแบบบรรยากาศภายในที่พักของเรา ให้สงบ สะดวก สบาย และเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด โดยผู้เข้ารับการบำบัดสามารถมีสมาธิจดจ่อกับกระบวนการบำบัดได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหารอบตัว ผู้เข้ารับการบำบัดทุกท่านจะได้รับบริการ ดังนี้

 • บรรยากาศสงบ ธรรมชาติ เทียบเท่ารีสอร์ทชั้นนำ
 • ห้องพักส่วนตัว ปลอดภัย มีคีย์การ์ดทุกห้อง
 • ทีมแพทย์ และพยาบาลประจำที่พัก 24 ชั่วโมง
 • อาหารตลอดวัน ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการบำบัด
 • การซักรีด ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการบำบัด
 • รถรับส่ง ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการบำบัด

ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้

ที่เดอะวอร์ม รีแฮบ คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหาคล้าย ๆ กัน คอยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  คุณจะได้พบกับแพทย์และนักจิตบำบัด ที่จะทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดที่มี เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้คุณสามารถเลิกยาได้อย่างยั่งยืน

ปรึกษาแพทย์