บริการของเรา

บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

บริการของ เดอะวอร์ม รีแฮบ ครอบคลุมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ รวมไปถึง พฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน และการถอนพิษแบบผู้ป่วยนอก 

แต่ละขั้นตอนของกระบวนการบำบัด จะมีกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูด้วยกิจกรรมกลุ่ม Intensive Outpatient (IOP) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ร่วมกับการบำบัดรายบุคคล โดยนักจิตวิทยาคลินิกด้านยาเสพติด ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โปรแกรมครอบครัวบำบัด โดยใช้หลัก SATIR และ TREATNET® (United Nation in Family Therapy) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 28 วัน รวมไปถึงการเข้ากลุ่ม 12-Step เช่น Narcotic Anonymous(NA) และ Alcoholic Anonymous (AA) เพื่อให้มั่นใจว่าท่านหรือคนที่ท่านรัก จะได้รับการฟื้นฟูอย่างดี และก้าวข้ามภาวะพึ่งพิงต่อสารเสพติดต่าง ๆ ได้

นอกไปจากโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูแล้ว ทาง The Warmth Rehab ยังมีบริการ Wellness ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ อาทิเช่น โปรแกรม YOGA , Muay Thai , Fitness , หัตถเวชศาสตร์ เช่น นวด สปา อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมไปถึง กิจกรรมทางเลือก อื่น ๆ เช่น การฝึกงานศิลปะ การปั้นดิน การทำขนมไทย เป็นต้น