โปรแกรมการบำบัดสุราและยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก

บริการดุจญาติมิตร ครอบคลุมทุกมิติด้านการบำบัดยาเสพติด

ที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ เราเข้าใจเป็นอย่างดี ว่าเงื่อนไขชีวิตและความพร้อมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ดังนั้น บริการบำบัดสุราและยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้ารับบริการแบบอยู่ประจำได้  ทีมแพทย์ของเราจะร่วมกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการรักษาร่วมกันกับคุณและครอบครัว แผนการรักษาจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นระยะให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เข้ารับการบำบัด  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการบำบัดจะต้องมีวินัยและมาตามนัดอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

โดยปกติแล้วโปรแกรมการบำบัดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าโปรแกรมการบำบัดแบบอยู่ประจำ แนวทางการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ยังคงยึดมั่นการบูรณาการการบำบัดยาเสพติดและการฟื้นฟูสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน  แพทย์จะประเมินและทำการนัดหมายเป็นครั้งๆ  ผู้ป่วยนอกโดยทั่วไปจะเข้ารับกระบวนการบำบัดจากแพทย์และนักจิตบำบัดอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

โปรแกรมการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกเหมาะกับใคร

การบำบัดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก เป็นการบำบัดแบบที่ไม่ต้องนอนค้างในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยยังคงมีแพทย์ดูแลรักษาทางยา และมีนักจิตบำบัดเป็นผู้ให้บริการด้านจิตบำบัดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  บริการแบบผู้ป่วยนอกมีข้อดีคือ ผู้เข้ารับการบำบัดยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับครอบครัว และไปทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ดีการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกจะมีประสิทธิภาพดีกับผู้เข้ารับการบำบัดบางกลุ่ม เช่น

  • ผู้ที่มีอาการเสพติดยังไม่รุนแรง และยังไม่มีโรคร่วมทางกายและจิต 
  • ผู้ที่ครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูงให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษาดี
  • ผู้ที่มีวินัย มีความมุ่งมั่น และสามารถมาตามนัดได้ตลอด

เหตุใดคุณควรเลือกเรา

กระบวนการบำบัดของ เดอะวอร์ม รีแฮบ ผ่านการพิสูจน์ทางคลีนิคแล้วว่าได้ผล และเหมาะกับคนไทยมากที่สุด ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์ด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ ทีมแพทย์ของเราจะร่วมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ แผนการบำบัดของคุณจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ

เพียงแค่คุณเปิดใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ วันนี้

การเลิกสุราและยาเสพติดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ หากคุณพร้อมและอยู่ในระบบที่เหมาะสม การมีทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีกระบวนสนับสนุนที่เป็นระบบ จะช่วยทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ และผ่านกระบวนการบำบัดไปได้อย่างราบรื่น ที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ ทีมแพทย์ของเราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณเสมอ

ปรึกษาแพทย์