โปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม

เพื่อนคู่คิด ตลอดเส้นทางการบำบัดของคุณ

โปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม คือโปรแกรมที่ออกแบบขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการบำบัด ได้รับการประคับประคองในระยะสุดท้ายจากทีมแพทย์ เพื่อเสริมความมั่นใจ และลดความเสี่ยงในการกลับไปใช้ซ้ำ โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับผู้เข้ารับการบำบัดที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะสามารถปรับตัวและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นในอนาคตอันใกล้

โปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม ของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบอยู่ประจำแล้ว  ผู้เข้ารับการบำบัดบางคนที่พบว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมอีกครั้ง จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าว  แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับการบำบัด เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม ในระยะนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัว แต่ยังคงต้องกลับมารับการปรึกษากับแพทย์แบบส่วนตัวสัปดาห์ละครั้ง แพทย์และนักจิตวิทยาของเรา จะยังคงประเมินและติดตามผลการเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่อ้างว้าง และมีเราเป็นเพื่อนคู่คิดตลอดเส้นทางการบำบัดของคุณ 

  • ผู้เข้ารับการบำบัดจะกลับไปอยู่กับครอบครัว 
  • ออกไปทำงาน ทำกิจกรรม ใช้ขีวิตตามปกติในสังคม
  • จิตบำบัดส่วนตัวกับแพทย์  1 ครั้ง/ สัปดาห์
  • กิจกรรมบำบัดหลากหลายรูปแบบ 

ประโยชน์ของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม

การศึกษาวิจัยมากมาย พบว่าโปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน และ โปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม  สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการกลับไปใช้ยาซ้ำ  ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับโปรแกรมนี้ได้ จะต้องผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ก่อน  ประโยชน์ของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม มีมากมาย เช่น 

  • ผู้เข้ารับการบำบัดยังคงได้รับการดูแลจากทีมผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติแล้ว 
  • ผู้เข้ารับการบำบัดหลายคนอาจเผชิญปัญหาในระหว่างที่กลับไปใช้ชีวิตในสังคม เช่น มีความเครียด มีปัญหาการยอมรับในสังคม อันสืบเนื่องจากพฤติกรรมเก่าตอนที่ยังติดยาเสพติดอยู่  การมีแพทย์และนักจิตวิทยาคอยประคับประคองในระยะนี้ จึงช่วยลดความเสี่ยงการกลับไปใช้ยาซ้ำ
  • ผู้เข้ารับการบำบัดที่อยู่ในโปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม จะมีอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัว สามารถออกไปหางาน หาเพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตนเองค้นพบว่าชื่นชอบ โดยยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

เหตุใดคุณควรเลือกเรา

กระบวนการบำบัดของ เดอะวอร์ม รีแฮบ ผ่านการพิสูจน์ทางคลีนิคแล้วว่าได้ผล และเหมาะกับคนไทยมากที่สุด ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์ด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ  ทีมแพทย์ของเราจะร่วมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ แผนการบำบัดของคุณจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ

ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้

ที่เดอะวอร์ม รีแฮบ คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหาคล้าย ๆ กัน คอยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  คุณจะได้พบกับแพทย์และนักจิตบำบัด ที่จะทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดที่มี เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้คุณสามารถเลิกยาได้อย่างยั่งยืน

ปรึกษาแพทย์