โปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน

เราอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการบำบัด

โปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน คือโปรแกรมที่ออกแบบขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถปรับตัวและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นที่สุด ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคม การสื่อสาร และการสร้างมิตรกับกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่ไม่ใช่เพื่อนกลุ่มเดิมที่เคยเสพยาด้วยกัน ทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการเลิกยาเสพติดเพิ่มเติม เนื่องจากการเลิกยาเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

โปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน ของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบอยู่ประจำแล้ว  ผู้เข้ารับการบำบัดบางรายอาจพบว่าตัวเองยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะสามารถออกไปใช้ชีวิตแบบปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเสพติดซ้ำได้  อีกทั้งพบว่าตัวเองยังขาดความมั่นใจ หวาดระแวงสังคม ไม่กล้าหาเพื่อนกลุ่มใหม่ โปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการคืนสู่สังคมใหม่อีกครั้งโดยปราศจากสารเสพติด โดยหลักสูตรจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบอยู่ประจำ  ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับอนุญาติให้แบ่งเวลาระหว่างวันออกไปทำกิจกรรมตามปกติในสังคม แต่ยังคงต้องกลับมาที่สถานฟื้นฟู เพื่อรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับนักจิตวิทยา

  • ผู้เข้ารับการบำบัดจะยังคงพักอยู่ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เดอะวอร์ม รีแฮบ
  • สามารถออกไปทำงาน ทำกิจกรรม ใช้ขีวิตตามปกติในสังคม
  • จิตบำบัดส่วนตัวกับแพทย์  2 ครั้ง/ สัปดาห์
  • ประชุมกลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนาม NA/ ผู้ติดสุรานิรนาม AA
  • กิจกรรมบำบัดหลากหลายรูปแบบ

ประโยชน์ของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน

การศึกษาวิจัยมากมาย พบว่าโปรแกรมการฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการกลับไปใช้ยาซ้ำ  ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับโปรแกรมนี้ได้ จะต้องผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ก่อน  ประโยชน์ของโปรแกรมฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน มีมากมาย เช่น

  • ผู้เข้ารับการบำบัดยังคงได้รับการดูแลจากทีมผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงพักอาศัยอยู่ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ผู้เข้ารับการบำบัดหลายคนปรับตัวไม่ได้ เมื่อกลับคืนสู่สังคม หาเพื่อนใหม่ยากเพราะขาดทักษะในการสร้างมิตรกับคนที่ไม่เสพยา การอยู่ในระบบการดูแลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคม จะลดความโดดเดี่ยว และลดความกลัวต่อการถูกทอดทิ้ง
  • เมื่อติดยาเสพติด หลายคนมักจะละเลยต่อสุขภาวะ เช่นอาหาร ความสะอาด ระเบียบวินัย โปรแกรมฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับสู่สังคมจะช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วินัยด้านการจัดการการเงิน การหาเพื่อนใหม่ การค้นหาตัวเอง
  • ผู้เข้ารับการบำบัดที่อยู่ในโปรแกรมการฟื้นฟูดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน จะมีอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัว สามารถออกไปหางาน หาเพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตนเองค้นพบว่าชื่นชอบ โดยยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

เหตุใดคุณควรเลือกเรา

กระบวนการบำบัดของ เดอะวอร์ม รีแฮบ ผ่านการพิสูจน์ทางคลีนิคแล้วว่าได้ผล และเหมาะกับคนไทยมากที่สุด ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์ด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ  ทีมแพทย์ของเราจะร่วมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ แผนการบำบัดของคุณจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ

ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้

ที่เดอะวอร์ม รีแฮบ คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหาคล้าย ๆ กัน คอยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  คุณจะได้พบกับแพทย์และนักจิตบำบัด ที่จะทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดที่มี เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้คุณสามารถเลิกยาได้อย่างยั่งยืน

ปรึกษาแพทย์