โปรแกรมการบำบัด

โปรแกรมพิเศษเฉพาะของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

ที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ เราใช้กระบวนการรักษาที่นำสมัย โดยผสมผสานจุดแข็งของแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน และพัฒนาจนเกิดเป็นโปรแกรมพิเศษเฉพาะของ เดอะวอร์ม รีแฮบ โปรแกรมการรักษาจะถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อคุณ โดยผสมผสานรูปแบบการรักษาแบบต่างๆ ที่ประเมินโดยทีมแพทย์แล้วว่าจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุด เช่น

Psychological treatment

ผสมผสานจุดแข็งที่ดีที่สุดของ CBT, 12 steps และ mindfulness เข้าด้วยกัน

โปรแกรมการบำบัด_Physical-therapy

Physical therapy

การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคล

โปรแกรมการบำบัด_Holistic-therapy

Holistic therapy

โยคะ การฝึกสมาธิ การนวดผ่อนคลาย ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด

โปรแกรมการบำบัด_One-on-one-counselling

One-on-one Counselling

แพทย์ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

โปรแกรมการบำบัด_Group-counselling

Group counselling

ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม สัปดาห์ละ 5 ครั้ง

โปรแกรมการบำบัด_family-therapy-3

Family therapy

เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยเข้ากลุ่ม และการปรึกษาออนไลน์

โปรแกรมการบำบัด_After-care

After care

การติดตามผลอย่างใกล้ชิด และบริการให้คำปรึกษาออนไลน์

โปรแกรมการบำบัด_Weekly-excursion

Weekly excursion

กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อค้นหาตัวเอง สามารถเลือกตามความชอบและความสนใจได้

ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้

ที่เดอะวอร์ม รีแฮบ คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหาคล้าย ๆ กัน คอยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  คุณจะได้พบกับแพทย์และนักจิตบำบัด ที่จะทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดที่มี เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้คุณสามารถเลิกยาได้อย่างยั่งยืน

ปรึกษาแพทย์